Close
Sledujte ma na

O mne

Anglickému jazyku sa venujem už vyše dvadsať rokov, počas ktorých som získala niekoľko certifikátov. Určitý čas som pôsobila v strednej časti Spojeného kráľovstva ako AU-PAIR a tým mala príležitosť stráviť čas s anglicky hovoriacimi občanmi. Nakoľko domáca pani bola pôvodom Fínka a pán domu bol Škót, komunikovala som s ľuďmi, ktorí mali rôzne prízvuky. Angličtinu som študovala na dvoch univerzitách. Titul „bakalár“ som dosiahla v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a štátnicou v odbore anglický jazyk v odbornej komunikácii som dosiahla magisterský stupeň vzdelania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Počas svojej profesionálnej kariéry v období rokov 2009 – 2011 som vyučovala angličtinu ako druhý jazyk deti nižšej vekovej skupiny prostredníctvom metodiky Helen Doron v jazykovom centre v Poprade pod vedením Mgr. Marty Bednárovej. Lektorkou anglického jazyka som sa stala ihneď po vykonaní štátnej jazykovej skúšky na Štátnej jazykovej škole v Poprade a to v roku 2000. Prekladom dokumentov z angličtiny do slovenčiny a naopak sa venujem od roku 2011 a doposiaľ som preložila niekoľko obchodných listov, certifikátov, technickú dokumentáciu, inšpekčné správy, zmluvy, listy z bánk, splnomocnenia a ďalšie dokumenty pre spoločnosti ako sú IMMERGAS EUROPE s.r.o. Poprad, TATRALIFT a.s. Kežmarok a WPW-Center s.r.o. Spišská Nová Ves. Vzhľadom na uvedené fakty Vám dokážem ponúknuť profesionálne služby.

Osvedčenia