Close
Sledujte ma na

Služby

Preklady

Z anglického jazyka do slovenčiny a opačne:

✶ preklady abstraktov diplomových prác odborného charakteru

✶ preklady právnických zmlúv,  splnomocnení a iných legislatívnych dokumentov

✶ obchodných listov, výpisov z banky a listov od mobilných operátorov

✶ potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte

✶ technické preklady z oblasti strojníctva a elektrotechniky ako sú: certifikáty kvality, inšpekčné správy, certifikáty o zhode, návody a manuály

✶ webových stránok a IT aplikácií

✶ učebných a vzdelávacích materiálov

Vyučovanie

✶ anglického jazyka detí školského veku a dospelých

✶ príprava na maturitnú skúšku z angličtiny

✶ gramatiky a konverzácie