Close
Sledujte ma na

Posun času v nepriamej reči

V anglickej gramatike existuje určité špecifikum, kedy pri rozprávaní o udalostiach v minulosti dochádza k tzv. posunu časov. K takémuto posunu dochádza napríklad pri zmene viet z priamej reči na reč nepriamu. Pri priamej reči v uvádzacej vete používame sloveso “say” alebo “tell”. Z gramatického hľadiska ide o dva typy zmien v nepriamej reči:

  1. 1. Ak je sloveso “say” alebo “tell” v uvádzacej reči v prítomnom čase.

Zmena je jednoduchá. Vetu začneme ako „She says“ alebo „She tells“ a potom pridáme vedľajšiu vetu:

  • Priama reč:                 I like ice cream.
  • Nepriama reč:            She says (that) she likes ice cream.

Nie je potrebné meniť čas, zmeníme iba prvú osobu na tretiu, napr. „I“ na „she“. Pokiaľ veta obsahuje privlastňovacie zámená, potrebujeme zmeniť aj tie (napr. „my“ alebo „your“ na „her“). Ako už určite viete, často sa rozhodujeme, či použijeme v anglickej vete „that“. Aby som poukázala na to, že ide o voľbu, túto spojku uvádzam v zátvorkách ().

  1. 2. Ale, ak v uvádzacej vete používame sloveso v minulom čase (“said” or “told”), potom zvyčajne dochádza k zmene časov vo vedľajšej vete nepriamej reči:
  • Priama reč:             I like ice cream.
  • Nepriama reč:        She said (that) she liked ice cream.

Všetky zmeny časov nájdete v nasledujúcej prehľadnej tabuľke:

English Grammar

          *Nezmení sa.                                                                             Grammar – Reported Speech

V ojedinelých prípadoch nie je nutné zmeniť prítomný čas na minulý, ak informácia v priamej reči je za každých okolností pravdivá. Ide o všeobecne platné zákonitosti (všeobecné fakty, no i tu preferujeme viac zmenu času). Predmety či veci sú v tomto prípade nemenné, fungujú rovnako v prítomnosti, budúcnosti i minulosti:

  • Priama reč:                   The sky is blue.
  • Nepriama reč:              She said (that) the sky is/was blue.

Zmeny prísloviek času a miesta

Ak meníme priamu reč na nepriamu, často nevyhnutne dochádza aj k zmenám prísloviek času a miesta. Názornejšie nám to zobrazuje ďalšia tabuľka:

English Grammar

  Phrases in Direct Speech

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *